Voor stichtingen

Het huidige klimaat vraagt van ons allemaal dat wij creatief oplossingen zoeken. Voor jou, als stichting, culturele organisatie, of goed doel, heeft de grillige financiële markt en de aankomende bezuinigingen op subsidies zijn invloed op je inkomen niet gemist, terwijl de vraag naar je diensten en de kosten toenemen.  Er is sprake van een sterk afnemend draagvlak voor zowel culturele- als zorg sectoren, zowel vanuit de maatschappij, als vanuit de politiek.

Vanuit dit gegeven ontstaat er de behoefte voor stichtingen en culturele instellingen om een actievere rol te gaan spelen in de dialoog tussen zichzelf, bedrijfsleven, overheid en samenleving. Het mag duidelijk zijn dat de behoefte aan een nieuw paradigma groot en groeiend is. Dus, Coworking werkt voor jou.

stichtingshuisvesting

Bij Kamer52 hebben wij als doel dat onze ruimte ook aan jouw wensen voldoet, en wij recruteren actief nieuwe leden uit deze sector.

Maar het moet niet gezien worden als tijdelijke vlucht als gevolg van de huidige omstandigheden. Cowerken in een FlexKantoor oplossing heeft ook voor stichtingen veel voordelen. Sociale innovatie komt voort uit gedeelde ruimte. Contact met het publiek wordt versoepeld en de missie versterkt. Contacten worden makkelijker gelegd en nieuwe ideeën geboren uit de gezamenlijk energie die ontstaat door ruimte met anderen te delen.

De financiering van stichtingen en culturele instanties staat onder druk en de publieke opinie lijkt daar niet al te veel moeite mee te hebben. Dit dwingt ook stichtingen en instellingen om na te denken over de manier waarop ze te werk gaan en keuzes maken. Jij bent hard toe aan een andere, evenwichtiger manier van werken. Het flexibel gebruik maken van kantoorruimte oplossingen in ons FlexKantoor helpt je je kosten en tijd op een evenwichtiger en zinvollere manier te besteden. Je concentreert je op je kerntaken, niet het bijhouden en onderhouden van de plek waar je werkt.

Van kleine keuzes komen grote resultaten. Neem contact op en wij zullen samen uitzoeken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.