Over Kamer52

Kamer 52 is een coworking space, een cowerk ruimte, bestaande uit individuen en bedrijven die zich willen concentreren op wat ze het beste doen.Onze deelnemers hebben het idee dat de traditionele kantoormarkt niet datgene biedt wat ze nodig hebben.  De prijzen zijn te hoog of de voorwaarden te star. Zij zoeken een andere oplossing, een oplossing die wel aansluit bij hun wensen. Zij hebben Cowerken gevonden.

Want waarom zou je je zaaklasten onnodig verzwaren? Voor veel midden- en kleinbedrijven is een eigen kantoor een verspilling van ruimte en energie: een verspilling van gas, water en licht, maar ook van arbeidskapitaal voor onderhoud, schoonmaak en bevoorrading. Het Nieuwe Werken is een duurzaam bedrijfsmodel. Tel daarbij op dat de grillige financiële markt zijn invloed op ons inkomen niet mist, terwijl de vraag naar diensten en de bedrijfskosten toenemen, en het mag duidelijk zijn: de behoefte aan een nieuw zakelijk paradigma is groot en groeiend.

Voor onze deelnemers vormt de bundeling van krachten het antwoord op deze vraag: de ‘bedrijfsmachinerie’ samenvoegen om de individuele inspanningen te stroomlijnen. Onze deelnemers hebben de mogelijkheid ruimte, onderhoud, technologie, human resources en consulting te delen. Diensten delen vergroot je koopkracht en verkleint je kosten, vergroot je efficiëntie en verkleint je risico; diensten delen verschaft je toegang tot kwalitatief hoogwaardige diensten en tot de uitwisseling die ten grondslag ligt aan vernieuwing. Simpel.

Wij passen de ruimtes aan aan de behoeften van onze deelnemers, zodat zij zich bezig kunnen houden met hun werk. Ons deelnemers willen geen plaats waar ze moeten werken onder ogen van iedere wildvreemde mens die maar van de gratis wifi wil genieten, of waar ze één van de velen zijn.  Onze deelnemers nemen deel aan een gemeenschap van verdiende vertrouwen, een comfortabele plaats waar ze bekend zijn en waar ze thuishoren. Thuis in ons kantoor, waar de koffie voor je klaarstaat.