Het Vertaalatelier zet door met A.S. Byatts Booker Prize-winnaar “Possession”

De najaars-bijeenkomst van het Vertaalatelier

Obsessie is liefdesroman, historisch epos en literaire detective in een: twee jonge academici komen op het spoor van een geheime liefde tussen de Victoriaanse dichters Christabel LaMotte en Randolph Henry Ash. Onderzoek via gedichten, brieven en dagboeken voert hen van stoffige Londense bibliotheken naar de kust van Yorkshire, van spiritistische seances naar het van magie doortrokken Bretagne en uiteindelijk naar het vervallen kerkhof waar Randolph Henry Ash met zijn geheim begraven ligt.”  - Achterflaptekst van Obsessie

Byatt kreeg de Booker Prize voor Possession (ondertitel A Romance. Niet ‘roman’, maar ‘romance’, alleen dan een van ca 500 bladzijden) in 1990; de vertaling van Gerda Baardman en Marian Lameris (Altamira) stamt uit 1991.

Voor deze editie van het Vertaalatelier, zetten de leden hun tanden in (breken hun hoofd over) simpelweg het eerste hoofdstuk:

- pagina 1, 2 en 3 (Engelse paginatelling) zijn voor de vertaling – naar beste kunnen, eer en geweten  (Wij mogen jullie nu allemaal sterkte wensen);

- pagina 4, 5 en 6 (Engelse paginatelling; zie corresponderende NL tekst) zijn voor de vergelijking/beschrijving/analyse: bewoordingen en/of constructies die je zijn opgevallen (wordt er iets toegevoegd of weggelaten? Veranderen zinsdelen in de vertaling van functie en hoe? Hoe is met werkwoordstijden omgesprongen en hoe met het Engelse gerundium (-ingvorm)? Kortom: verdiep je in de vertaaltransformaties (Klik hier voor een uitstekende toelichting).  Geef ook een mening over stijl en register.

- En omdat het ronduit anticlimactisch mag worden genoemd om nét voor het einde van een hoofdstuk op te houden, is er bladzijde 8 ook bij gedaan.

Deelnemers, stuur svp je vertaling via allen beantwoorden van te voren de kring rond; probeer sowieso ieders eerste pagina door te lezen en van opmerkingen te voorzien.

De Vertaalateliers worden georganiseerd door Ine Willems van de Vertalerij en vinden vier keer per jaar plaats ten burele van Kamer52 te Oosterhout.

Hoewel deze ateliers een besloten karakter hebben en alleen ervaren vertalers zich ervoor kunnen aanmelden, blijkt er veel belangstelling voor te bestaan in niet-vertalerskringen: reden voor ons van Kamer52 om Ine te vragen ook Open Vertaalateliers te gaan organiseren. Mail voor meer inlichtingen naar Jeannine van der Linden.