Eindelijk is er dan een vakvereniging waar ALLE boekvertalers terecht kunnen… yes!

Namens Het Vertaalatelier, belangrijke nieuws voor boekvertalers en een nieuwe ontwikkeling.

Wat is er gebeurd?

De Vereniging van Letterkundigen, een belangenvereniging voor schrijvers en vertalers, heeft haar activiteiten uitgebreid. Er was voor kort één vertalerstak: de Werkgroep Vertalers (WGV). De nadruk lag vooral op schone letteren. Op 28 mei j.l. is daar een tweede bijgekomen: de Werkgroep Algemeen Boekvertalers of WAB. (De oorspronkelijke Werkgroep Vertalers heet nu Werkgroep Literair Vertalers om het onderscheid duidelijk te maken.) De toelatingscriteria voor de WAB zijn meer toegesneden op het werkveld buiten de schone letteren, van thrillers tot non-fictie.

Wat zijn de voordelen voor jou en wat willen we bereiken?

Als je lid wordt van de Werkgroep Algemeen Boekvertalers kun je gebruik maken van de mogelijkheden die de VvL biedt, bijvoorbeeld juridisch advies,rechtsbijstand en een pensioenvoorziening. Daarnaast wil de Werkgroep de marktpositie van boekvertalers verbeteren. Een van onze speerpunten is het behoud van het exploitatierecht, dat veel vertalers in hun contracten overdragen aan hun opdrachtgever. Daarmee verspeelt de vertaler het recht op royalty’s, wat zeker als een boek een groot succes wordt grote financiële gevolgen kan hebben.

Lidmaatschap: hoe en wat?

Het VvL-lidmaatschap kost 164 euro. Als je de Vertalersvakschool of een andere vertaalopleiding doet of hebt gedaan, kom je misschien in aanmerking voor het aspirantlidmaatschap. Dat kost 95 euro.

Je kunt je aanmelden op de website van de VvL.

Je kunt zonder extra kosten lid worden van meerdere werkgroepen en afdelingen. Dus als je, zoals veel vertalers, zowel niet-literaire als literaire boeken vertaalt, kun je lid zijn van de Werkgroep Literair Vertalers én van de Werkgroep Algemeen Boekvertalers. Dat geldt ook als je nu al lid bent van de VvL. Een mailtje naar de VvL: (vvl@…) volstaat.

We hopen je binnenkort als lid te mogen verwelkomen.